آدرس :  تهران -  شهید بهشتی - کوچه باربد - خیابان شهید خلیل حسینی - پلاک117 - طبقه1

کدپستی: 1577733118

تلفن: 88530292-021 

ایمیل: info@dayatadbir.com

 

آدرس شعبه بابل :  خیابان شیخ طبرسی - سرداران18 - نبش بوستان3 - پلاک1

کدپستی: 98653-47166

تلفن: 32206114-011

تلفکس: 32199059-011