اگر تجربه و دانش کافی در زمینه های زیر دارید جهت همکاری و پیوستن به تیم دایا تدبیر می توانید رزومه خود را بارگزاری کنید تا در اولین فرصت تیم جذب و استخدام شرکت با شما تماس حاصل نمایند.

موقعیتی که برای آن درخواست می دهید(ضروری)
انواع فایل های مجاز : pdf, doc, docx, حداکثر اندازه فایل: ۲۵ MB.

فرایند جذب و همکاری

 • ۰۱.
  بررسی کیفی و فنی رزومه
 • ۰۲.
  ارزیابی فنی و تخصصی متقاضی
 • ۰۳.
  ارزیابی رفتاری متقاضی براساس مصاحبه شایستگی محور
 • ۰۴.
  توافق مالی
 • ۰۵.
  پیوستن به دایا
 • ۰۶.
  فرایند جامعه پذیری OnBoarding