خدمات دایا تدبیر

  • تحلیل سامانه و نرم افزارها
  • طراحی، تولید و توسعه نرم‌افزار
  • مشاوره و ارائه خدمات در بخش تست نرم افزار
  • خدمات تخصصی پایگاه داده
  • پشتیبانی، سرویس، نگهداری و تأمین نیروی متخصص
  • طراحی، پیاده‌سازی و پشتیبانی از چرخه‌ی مستمر تولید نرم‌افزار DevOps
  • امنیت شبکه و اطلاعات

نیاز به خدمات سفارشی؟