این دپارتمان با هدف توسعه و بهبود محصولات نرم‌افزاری، جلب نیروی انسانی ماهر و انجام تحقیقات بر روی فناوری‌های جدید و نو‌آورانه تشکیل شده است.

در اینجا به چند فعالیت و وظیفه اصلی این بخش اشاره خواهیم کرد:
۱. تحقیقات و تجزیه و تحلیل: تیم‌ تحقیق و توسعه مسئول انجام تحقیقات بر روی فناوری‌های جدید و نوآورانه، تجزیه و تحلیل روند‌ها و نیازمندی‌های صنعت مرتبط با محصولات نرم‌افزاری و بازارهای هدف هستند. این اطلاعات در تدوین استراتژی‌های توسعه محصولات و خدمات نرم‌افزاری نقش دارد.
۲. توسعه محصولات نوآورانه: این بخش به طور فعال در فرآیند توسعه محصولات نرم‌افزاری نوآورانه مشارکت دارد. این شامل طراحی و توسعه نسخه‌های جدید نرم‌افزار، ایجاد و بهبود واسط کاربری، افزودن ویژگی‌های جدید و نوآورانه و همچنین ارتقاء عملکرد و امنیت نرم‌افزار می‌شود.
۳. تولید و ارائه راهکارهای فنی: این بخش مسئول ارائه راهکارهای فنی برای مشکلات و چالش‌های فنی مرتبط با توسعه و ارائه محصولات نرم‌افزاری است. این شامل تجارب برنامه‌نویسی، روش‌ها و الگوهای برنامه‌نویسی، تکنولوژی‌های جدید و استفاده از این تکنولوژی‌ها برای بهبود کیفیت و عملکرد محصولات نرم‌افزاری است.
۴. بهبود فرآیندها و مدل‌های توسعه نرم‌افزار: تیم تحقیق و توسعه مسئول بررسی و بهبود فرآیندها و مدل‌های توسعه نرم‌افزار، ارزیابی استفاده از متدولوژی‌های توسعه نرم‌افزار و ارائه راهکارهای بهبود فرآیندهای توسعه برای بهبود کارایی و کیفیت محصولات نرم‌افزاری می‌باشد.
۵. ارتباط با دیگر بخش‌ها و تیم‌ها: تیم تحقیق و توسعه ارتباط فعالی با بخش‌های مختلف شرکت نظیر تیم‌های محصول، بازاریابی، پشتیبانی و مهندسی نرم‌افزار دارد تا اطمینان حاصل شود که فعالیت‌های تحقیق و توسعه با نیازها و هدف‌های شرکت هماهنگی داشته باشد.